Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí

Strategický plán obce

Strategický plán rozvoje města se věnuje oblastem, ve kterých chceme něco změnit či nově vytvořit, stanoví možná řešení a podporuje efektivní využívání finančních prostředků města i jeho celkového potenciálu. Slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji města a zajišťuje tak kontinuitu rozvoje. V návaznosti na diskuze při vytváření plánu dochází k zapojení širší skupiny občanů do plánování.

Vybavené město

Chceme dosáhnout toho, aby město bylo územně kompaktnější, dopravně efektivnější  a propojenější.
Chceme, aby Ústí nad Orlicí bylo atraktivním místem pro bydlení a život.