JDE NÁM O ÚSTÍ

Podávejte občanské návrhy

Společně tvoříme pospolité a přátelské město, odkud obyvatelé neodcházejí a rádi se do něj vrací.

Koná se 3. veřejné projednání ke strategickému plánu, z důvodu vládních opatření opět online dne 7.4.2021 od 17:00 zde https://us02web.zoom.us/j/83539186946.

60

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě
4

Ucelených strategických oblastí

Prohlédnout strategii

Vytváříme si svou vlastní strategii. Nejsme definováni tím, co dělají či nedělají ostatní.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci strategických rozvojových projektů je zásadním předpokladem pro zvyšování kvality života ve městě. Je vhodné ale také přihlédnout ke skutečnosti, které témata a investiční záměry je možné z věcného, časového a finančního hlediska realizovat v podmínkách města. Proto pravidelně aktualizujeme strategický plán za pomoci obyvatel.

19

Občanských návrhů

Zobrazit projekty

Váš hlas je pro nás inspirací, jak měnit naše město.

Ve městě realizujeme mnoho aktivit, chystáme projekty a sbíráme Vaše návrhy. Oceníme, pokud nám pomůžete zlepšovat kvalitu života ve městě zapojením se do plánování rozvoje města.