JDE NÁM O ÚSTÍ

Podávejte občanské návrhy

Dne 19.4.2021 byl strategický plán rozvoje města schválen na zastupitelstvu města. Finální podobu strategického plánu si můžete stáhnout v sekci strategie.

60

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě
4

Ucelených strategických oblastí

Prohlédnout strategii

Vytváříme si svou vlastní strategii. Nejsme definováni tím, co dělají či nedělají ostatní.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci strategických rozvojových projektů je zásadním předpokladem pro zvyšování kvality života ve městě. Je vhodné ale také přihlédnout ke skutečnosti, které témata a investiční záměry je možné z věcného, časového a finančního hlediska realizovat v podmínkách města. Proto pravidelně aktualizujeme strategický plán za pomoci obyvatel.

19

Občanských návrhů

Zobrazit projekty

Váš hlas je pro nás inspirací, jak měnit naše město.

Ve městě realizujeme mnoho aktivit, chystáme projekty a sbíráme Vaše návrhy. Oceníme, pokud nám pomůžete zlepšovat kvalitu života ve městě zapojením se do plánování rozvoje města.