JDE NÁM [ou]STÍ

Podávejte občanské návrhy

Společně tvoříme pospolité a přátelské město, odkud obyvatelé neodcházejí a rádi se do něj vrací.

60

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě
4

Ucelených strategických oblastí

Prohlédnout strategii

Vytváříme si svou vlastní strategii. Nejsme definováni tím, co dělají či nedělají ostatní.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci strategických rozvojových projektů je zásadním předpokladem pro zvyšování kvality života ve městě. Je vhodné ale také přihlédnout ke skutečnosti, které témata a investiční záměry je možné z věcného, časového a finančního hlediska realizovat v podmínkách města. Proto pravidelně aktualizujeme strategický plán za pomoci obyvatel.

19

Občanských návrhů

Zobrazit projekty